partners

Wie doet wat? Het GreenQuays project is een samenwerking tussen 8 organisaties. 

Gemeente Breda

Gemeente Breda is projectleider. 

De Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft controleert de constructie van de proefopstelling op de sterkte van de gebruikte voegen en stenen. 

Natuurplein de Baronie en RAVON

Natuurplein de Baronie en RAVON brengen ecologische kennis in en zullen met vrijwilligers de proefopstelling controleren en bekijken of er daadwerkelijk mossen en muurplanten gaan groeien. 

Wageningen Universiteit

Wageningen Universiteit kijkt met klimaatontwerpstudies welk ontwerp het beste past om de hitte van de stad op te vangen. 

Van den Berk Boomkwekerijen

Van den Berk Boomkwekerijen  onderzoekt op welke manier de vochttoevoer naar de bomen in de kades het beste plaats kan vinden. 

Brabantse Delta

Brabantse Delta zet zijn kennis in over het watersysteem in bebouwde gebieden. 

BLASt

Tot slot brengt BLASt omwonenden en betrokken Bredanaars samen om na te denken over de vergroening van de stad.