24 februari 2021

Wie is Karin Moll

Mensen worden blij van de Nieuwe Mark en zijn groene kades, merkt Karin Moll van waterschap Brabantse Delta. Het bewustzijn over hitte, water en droogte in de stad groeit.

Wie is Karin Moll?

Karin is senior-gebiedsadviseur bij Waterschap Brabantse Delta. Daar werkt ze al bijna 22 jaar. Ze is van oorsprong hydroloog, een onderzoeker in de waterkringloop.

Wat is je rol in het project GreenQuays?

“Ik adviseer. Breda krijgt een nieuwe rivier; Met de Nieuwe Mark komt er straks een nieuwe afvoerroute die door Breda stroomt. We krijgen dan te maken met hoog en laag water in de stad, met natte situaties waarbij we het water willen afvoeren, of juist droge waarbij we het water willen vasthouden. Dat moeten we sturen. Ook adviseer ik over de klimaatadaptatie langs de kades, de hitte en de verkoeling die het water kan brengen.”

Een tweede rol voor Karin is die van netwerker en kennisdeler. De verwachting is dat Europese steden Breda zullen willen volgen als stad in de natuur. De kennis over groene kades langs rivieren die door de stad meanderen is waardevol. “Het is de bedoeling dat we die kennis en ervaring delen in Europa. Dat doe ik via mijn netwerk, zowel nationaal als internationaal.”

Wat vind je mooi aan GreenQuays?

“De samenwerking. In het buitengebied hebben we al langer bekendheid, agrariërs weten van oudsher wat het belang is van het Waterschap. Voor bewoners van het stedelijk gebied is het Waterschap vaak minder bekend. Pas sinds een jaar of tien spelen we ook in het stedelijk watergebied veel meer een rol van betekenis. We werken nu niet meer tegenover, maar naast de Gemeente en datzelfde zien we ook gebeuren met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen. We hebben elkaar nodig, het is goed om de kennis en ervaring bij elkaar te brengen. Dit project is daar een heel mooi voorbeeld van. Acht partners die met elkaar samenwerken rondom dat ene doel, de natuur zo optimaal mogelijk laten floreren langs de rivier door de stad, dat vind ik mooi.”

Wat is je uitdaging in het project?

“We willen als partner in dit project het bewustzijn van de inwoners versterken. We hopen met dit project de boodschap over te brengen dat iedereen mee kan helpen aan de verkoeling van de stad, de waterafvoer en in droge tijden juist ook het vasthouden van water. Door tegels uit je tuin te halen bijvoorbeeld. Hoe meer water door de grond wordt vastgehouden en niet via tegels het riool instroomt, hoe minder het bij het oppervlaktewater komt of in het riool. Bovendien, als je het water vasthoudt in de grond, blijft de grond langer nat, en wordt ie minder snel droog. De bodem houdt het dan langer vol. Ook rondom de kademuren kunnen we met regenwater het groen stimuleren. Dan houd je het regenwater vast en dat is goed voor de planten.”

Hoe gaat dat nu, met die boodschap en dat overbrengen?

“De waterprojecten waaraan het Waterschap werkt liggen vaak buiten de stad en hebben een grotere schaal. Dit project slaat aan, het is midden in de stad en mensen worden er blij van. Het leeft onder Bredanaars, mensen weten dat de Mark weer gaat stromen door Breda. Je ziet aan de reacties, bijvoorbeeld op de proefopstelling op de hoek van de Karnemelkstraat, dat mensen het een mooi project vinden, ze zijn enthousiast. Als waterschapper kan ik de verbinding maken tussen de grotere projecten elders in West-Brabant en die hier in de stad.”