onderzoek

Green Quays Breda

Proefopstelling groene kademuren en kades nieuwe mark

De Gemeente Breda wil de muren en de kades van de Nieuwe Mark vergroenen met bomen, planten, varens en mossen. In deze proefopstelling wordt geëxperimenteerd met verschillende uitwerkingen van de kademuur. De resultaten van deze test wil de gemeente in definitieve vorm realiseren in het GreenQuays project en vervolgens over de totale lengte langs alle kademuren van de Nieuwe Mark.

Groene technologie

Het project GreenQuays wil ‘groene’ technologie ontwikkelen en testen, specifiek ontworpen om de ontwikkeling van een verticaal ecosysteem te ondersteunen en voorwaarden te creëren voor de groei van kruidachtige planten, varens en mossen. Er wordt ook een aantal unieke boomvakken gemaakt langs de rivier als groeiplek voor verschillende soorten bomen en struiken. In de kademuur worden plekken gecreëerd die als broedruimte voor vogels dienen.

Controleren

De Technische Universiteit Delft gaat de constructie van de proefopstelling controleren op zaken als de sterkte van de gebruikte stenen en de voegen. Natuurplein de Baronie zal met vrijwilligers de proefopstelling controleren en bekijken of er daadwerkelijk planten, varens en mossen gaan groeien.

Boomkwekerij Gebroeders Van den Berk zal onderzoeken op welke manier de vochttoevoer naar de bomen in de kades het beste plaats kan vinden. De panelen worden kant en klaar gemaakt bij een aannemer. Ze worden in een paar dagen aan de bestaande kademuren in Breda gehangen

Proefopstelling

Vanaf eind april 2020 hangen er op twee plekken aan beide kanten in de Nieuwe Mark proefpanelen in het water. Je vindt ze op de hoek van de Nieuweweg / Waterstraat / Markendaalseweg).

In deze proefopstelling experimenteren we met verschillende uitwerkingen van de kademuur. Het is de eerste stap naar groene kademuren en kades langs de Nieuwe Mark. De resultaten van de test wil de gemeente in definitieve vorm realiseren in het GreenQuays project en vervolgens over de totale lengte langs alle kademuren van de Nieuwe Mark.

Op deze pagina zullen we je verder op de hoogte houden van het onderzoek, de monitoring en de resultaten.

Wat gaan we onderzoeken?

Wat gaan we onderzoeken?

Met verschillende technieken onderzoeken de partners wat het meest optimale ecosysteem is, zowel tegen de verticale kademuren, als op de kades zelf. Ze beginnen met een proefopstelling, om te kijken welke kademuur het meest geschikt is.

Lees meer