28 augustus 2023

Resultaten onderzoek GGD bekend

Het Green Quays-project is in volle gang. Als onderdeel van dit project werkt de GGD West-Brabant samen om de impact op het welzijn en de gezondheid van buurtbewoners te monitoren. Om inzicht te krijgen in wat buurtbewoners van het project vinden en hoe zij momenteel hun woonomgeving ervaren, hebben we een vragenlijst uitgezet. De factsheet bij dit artikel toont de resultaten. Zodra dit project is afgerond, wordt er opnieuw een onderzoek gedaan onder de buurtbewoners. Het doel is om te zien of zij positieve effecten van Green Quays hebben ondervonden op hun gezondheid, bijvoorbeeld doordat de natuur uitnodigt om meer te bewegen.

Bekijk de resultaten van het onderzoek