Privacy

De GreenQuays-partners zijn verantwoordelijk voor greenquays.nl.

Greenquays.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en privacy. Het betekent bijvoorbeeld dat gegevens nooit zomaar aan anderen worden gegeven, behalve als het nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. De gegevens die u doorgeeft worden alleen maar gebruikt voor het product of de dienst die u nodig heeft. Alle gegevens die u via deze website met de gemeente deelt, worden versleuteld (https) verstuurd.

In deze privacyverklaring leest u hoe de GreenQuays-partners de privacy in acht nemen.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. De GreenQuays-partners bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. De GreenQuays-partners gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. De GreenQuays-partners nemen passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt u daarover geïnformeerd. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de GreenQuays-partners:

- U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. De partners behandelen uw verzoek binnen 4 weken.
- U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
- U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
- U heeft het recht de GreenQuays-partners te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de partners geen legitieme reden hebben de gegevens langer te verwerken.
- U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 - U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden.