project

Green Quays Breda

Wat gaan we onderzoeken?

Met verschillende technieken onderzoeken de partners wat het meest optimale ecosysteem is, zowel tegen de verticale kademuren, als op de kades zelf. Ze beginnen met een proefopstelling, om te kijken welke kademuur het meest geschikt is. 

Denk bijvoorbeeld aan de structuur van de muur, de gaten, uitsteeksels en holtes in de muren, en ook de kwalificaties van de steensoorten en de metselspecie die nodig zijn voor de gewenste natuurontwikkeling. In de kademuur komen plekken die als broedruimte voor vogels dienen en onder water worden schuilplaatsen gecreƫerd voor vissen. Het ecosysteem langs de kademuren wordt zo een schuil- en nestgelegenheid en levert nectar voor insecten, is de bedoeling. Vanaf 2021 komen over een lengte van 175 meter aan beide kanten van de rivier een aantal unieke boomvakken. Die dienen als groeiplek voor verschillende soorten bomen en struiken die de stedelijke ecologie versterken. Met de resultaten van al deze tests zullen daarna over de hele lengte van de Nieuwe Mark de kades worden vergroend. Die vergroening draagt op haar beurt bij aan de verkoeling en de hittestress in de stad.

Proefopstelling groene kademuren en kades nieuwe mark

Proefopstelling groene kademuren en kades nieuwe mark

De Gemeente Breda wil de muren en de kades van de Nieuwe Mark vergroenen met bomen, planten, varens en mossen. In deze proefopstelling wordt geƫxperimenteerd met verschillende uitwerkingen van de kademuur.

Lees meer