9 november 2021

Workshop Groene Kades Groene Buurten

GreenQuays-partners Wageningen University, Natuurplein de Baronie en BLASt organiseerden zaterdag 6 november jl een co-creatie workshop voor bewoners uit de wijken rond de Nieuwe Mark “Van Groene Kaden naar Groene Buurten”. Het doel was een kansenkaart uit te werken die het initiatief van burgers koppelt aan bestaande gemeentelijke plannen. De workshop werd begeleid door het Bredase architectuurplatform BLASt. Drie co-creatietafels behandelden de belangrijkste onderwerpen die GreenQuays aanpakt: water, biodiversiteit en stedelijk klimaat. Op een interactieve manier spraken bewoners over microklimaatkwesties, werd gediscussieerd over de uitdagingen die de buurten ervaren en werden ruimtelijke oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden geïdentificeerd. De resulterende kansenkaart zal verdere acties ondersteunen voor het activeren van burgerinitiatieven, parallel aan de missie van GreenQuays. Verdere workshops volgen in 2022!