6 februari 2023

Stappenplan natuurinclusieve en participatieve stadsontwikkeling

Natuur in de buurt heeft veel positieve effecten op het fysieke leefklimaat in een de stad. Planten binden fijnstof, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Daarnaast stimuleert het de biodiversiteit, waardoor het ecosysteem veerkrachtiger is en de kans op plagen (zoals de eikenprocessierups) kleiner wordt. Ook vermindert natuur in de buurt de effecten van extreme omstandigheden zoals hittestress, wateroverlast en langdurige droogte. Bovendien toont steeds meer onderzoek aan dat een natuurlijke omgeving goed is voor de mentale gezondheid van stadsbewoners.

Natuur wordt niet langer gezien als iets van louter het platteland; natuur maakt steeds meer onderdeel uit van de stad. De stad vormt een eigen ecosysteem waarin bebouwing en natuurlijke elementen samenkomen. Nu de stad steeds meer verdicht, is een goede inbedding van natuur in de stedelijke leefomgeving onmisbaar. Als er dan toch aan de stad gesleuteld wordt, is het niet meer dan logisch om natuur integraal onderdeel te maken van het geheel.

Maar hoe kan dit op een goede manier worden gedaan? In het project GreenQuays hebben de projectpartners hier ervaring mee opgedaan. In deze gids worden die ervaringen gedeeld. In vijf stappen wordt het proces beschreven dat leidt tot natuurinclusieve stadsontwikkeling.