21 maart 2022

Meting welzijn en gezondheid buren Nieuwe Mark

Green Quays wil de natuur terugbrengen in de stad. Dit wordt gedaan door de kademuren van de Nieuwe Mark te vergroenen met bomen, (muur)planten en mossen. Dit zorgt voor een mooi begroeide kademuur, maar ook een rijk en gevarieerd dierenleven. De GGD West-Brabant is bij dit project betrokken om te monitoren wat de aanleg van deze groene kades doet op het gebied van gezondheid en welzijn van de buurtbewoners. Om inzicht te krijgen in wat buurtbewoners van dit project vinden en hoe zij op dit moment tegen hun woonomgeving aankijken, is een vragenlijst uitgezet. Deze factsheet laat de eerste resultaten zien. Wanneer er een start is gemaakt met het vergroenen van de kades (in 2023), wordt er nogmaals een onderzoek onder de buurtbewoners uitgezet om te zien of zij er positieve effecten van ondervinden voor hun gezondheid, bijvoorbeeld doordat de natuur uitnodigt om meer te bewegen,

Bekijk de factsheet via deze link