6 april 2020

Proefopstellingen eerste stap naar groene kademuren Nieuwe Mark

De Gemeente Breda gaat de muren en de kades van de Nieuwe Mark vergroenen met bomen, (muur)planten en mossen. Dit levert niet alleen een mooi begroeide kademuur op, maar ook een rijk en gevarieerd dierenleven. Straks zul je, als je over de rivier de Mark vaart of op de kades loopt, ook hier de natuur kunnen beleven.

Welke omstandigheden nodig zijn om tussen de stenen, op de kades en onder water een rijk planten- en dierenleven te creëren, dat gaan acht organisaties de komende drie jaar met elkaar onderzoeken in het project GreenQuays. Te beginnen met een proefopstelling.

Proefopstelling

De Gemeente Breda gaat op vanaf maandag 20 april op 2 plekken in de Nieuwe Mark proefpanelen in het water hangen. Met verschillende technieken onderzoeken de partners naar het meest optimale ecosysteem, zowel tegen de verticale kademuren, als op de kades zelf. Dit gebeurt eerst op kleine schaal. In de kademuur komen plekken die als broedruimte voor vogels dienen en onder water worden schuilplaatsen gecreëerd voor vissen. Met de resultaten van deze tests zullen later over de hele lengte van de Nieuwe Mark de kades worden vergroend. De panelen van de proefopstelling komen in het laatste deel van de Nieuwe Mark (hoek Nieuweweg / Waterstraat / Markendaalseweg) aan beide kanten te hangen. 

Wie doet wat?

Het GreenQuays is een samenwerking tussen 8 organisaties. Gemeente Breda is projectleider. De Technische Universiteit Delft controleert de constructie van de proefopstelling op de sterkte van de gebruikte voegen en stenen. Natuurplein de Baronie en RAVON brengen ecologische kennis in en controleren en bekijken met vrijwilligers of er daadwerkelijk mossen en muurplanten gaan groeien. Wageningen Universiteit kijkt met klimaatontwerpstudies welk ontwerp het beste past om de hitte van de stad op te vangen. Boomkwekerij Gebroeders Van den Berk onderzoekt op welke manier de vochttoevoer naar de bomen in de kades het beste plaats kan vinden en het waterschap Brabantse Delta zet zijn kennis in over het watersysteem in bebouwde gebieden. Tot slot brengt BLASt omwonenden en betrokken Bredanaars samen om na te denken over de vergroening van de stad.