6 mei 2020

GreenQuays vragen: habitats dieren

Er zijn interessante vragen vanuit de stad binnengekomen bij project GreenQuays. Van de bescherming van de planten tegen de bootjes die er straks langs varen, tot de zorg om verzakking van de gebouwen, van de mogelijkheid tot geveltuitjes in de omgeving tot, hoe wordt dit straks allemaal beheerd? Heb je ook een vraag? Stel hem hier! We gaan de komende tijd jullie vragen hier stuk voor stuk behandelen en beginnen met deze:

Wordt er met de stedenbouwkundige ontwikkeling rondom de Mark ook rekening gehouden met de habitats die aansluiten op het ecosysteem dat rondom de Mark wordt ontwikkeld? Zoals bijvoorbeeld dakoverstekken waar vogels kunnen nestelen. 

Voor de meeste vleermuizen en andere soorten die gebouwen bewonen kan de openbare ruimte een goed gedekte tafel zijn, maar is het inderdaad cruciaal dat er in gebouwen nestplaatsen zijn. Het houdt in feite in dat je gebouwen poreus en geschikt maakt voor vestiging van bijvoorbeeld vleermuizen en vogels.

Dit heeft onze volle aandacht. Bij alle grotere stedenbouwkundige ontwikkelingen in het projectgebied van de Nieuwe Mark stimuleren we natuurinclusief bouwen en gaan we in gesprek hierover met de desbetreffende ontwikkelaar. De ene ontwikkelaar en architect staat hier meer voor open dan de andere, we kunnen het op dit moment niet afdwingen dus zetten in op verleiding en overtuiging.

Bij de kades van de Nieuwe Mark zelf is poreusheid in ieder geval het sleutelwoord, of het nu gaat om bakstenen die veel vocht vasthouden zodat planten zich kunnen vestigen, om nestelholtes in de kade, of om grote gaten waar bomen uitgroeien. Daarnaast beraden we ons ook op gerichte acties waarbij we nestkasten en geschikte beplanting verstrekken aan omwonenden.