19 oktober 2021

Gemeente Breda en Waterschap West-Brabantse Delta werken samen aan Nieuwe Mark

Samen optrekken in de aanleg en het beheer van de Nieuwe Mark. Dat is de kern van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta met elkaar sluiten.

De gemeente Breda gaat starten met de uitvoering van de aanleg van de rivier de Nieuwe Mark in de Bredase binnenstad. Een stromende en bevaarbare rivier. Een blauwgroene ader van singel tot singel. Alles bij elkaar een traject van anderhalve kilometer. Het werk wordt de komende jaren in drie fases uitgevoerd. De rivier de Mark loopt nu langs het centrum van Breda. De herinrichting zorgt ervoor dat het in de toekomst weer mogelijk is om via de Mark, de Nieuwe Mark en de Singel om de historische binnenstad van Breda te varen.

Afspraken
Het waterschap werkt mee aan het project met de voorbereiding van de aanleg van een ‘regelwerk’. Dat is een watersturende constructie in de rivier die nodig is om de stroomsnelheid van het water te kunnen beheersen.

De gemeente en het waterschap gaan nauw samenwerken bij de planprocedure, die nodig is om de Nieuwe Mark te kunnen realiseren.

Naast de aanleg van de Nieuwe Mark hebben de gemeente en het waterschap ook afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het water, de kades en oevers en het regelwerk;

“Ik ben blij dat we samen met het Waterschap West-Brabantse Delta op kunnen trekken om onze nieuwe stadsrivier te realiseren”, aldus wethouder Paul de Beer. “Brabantse Delta is een kundige partner. Met deze samenwerkingsovereenkomst formaliseren we de aanleg, het beheer en het onderhoud de Nieuwe Mark. Een stromende en bevaarbare rivier. Een prachtige groenblauwe toevoeging aan het centrum van Breda”. 

Hans Peter Verroen, bestuurslid van waterschap West-Brabantse Delta hierover: “Als partner van dit project, kunnen we vanaf de ontwerpfase kansen voor het afvoerende watersysteem, de Nieuwe Mark en de singels, optimaal benutten. We werken ook graag mee aan dit project omdat er ruimte is voor een innovatieve aanpak van doelen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en waterkwaliteit”.